Procesy technologiczne przenikają wszystkie nasze obszary biznesowe – od algorytmu zakupu i określania cen, przez nasze sklepy internetowe i aplikacje, po centra logistyczne. W związku z tym nasi pracownicy z działu Tech & Development stale pracują nad dalszym rozwojem naszych platform i technologii. W interdyscyplinarnych zespołach skupiających specjalistów z zakresu zakupu i sprzedaży, zewnętrznych platform sprzedażowych, ustalania cen, logistyki, BI i aplikacji, rezygnujemy z niepotrzebnych poziomów hierarchii i zamiast tego polegamy na samoorganizujących się zespołach pracujących metodami agile. Członkowie zespołów otrzymują konstruktywny feedback, pomoc i wsparcie podczas sprintów, codziennych standupów i retrospekcji od Product Ownerów, Scrum Masterów i Agile Lead Developerów. 

Jak pracujemy 

Nasze zespoły technologiczne pracują nad rozwojem naszych platform i technologii w sposób zapewniający samoorganizację. Dzięki płaskiej hierarchii każdy członek zespołu odpowiedzialnie dba o wykonywanie swoich zadań, a jednocześnie korzysta z nowych pomysłów lub konstruktywnych opinii zespołu. W ramach zarządzania średniego szczebla Product Ownerzy są odpowiedzialni za swoje produkty i postępują zgodnie z OKR ustalonymi na każdy kwartał. Istnieje otwarta i bezpośrednia komunikacja między zespołami a kierownictwem. 

Ciągły rozwój

Dla nas szczególnie ważny jest ciągły rozwój każdego członka zespołu. W rezultacie nie tylko jesteśmy na bieżąco z rozwojem technologicznym, lecz także wykorzystujemy go w naszej firmie w innowacyjny sposób. Tym samym ciągły rozwój poszczególnych pracowników prowadzi do dalszego rozwoju całej firmy. W związku z tym przywiązujemy szczególną wagę do kultury otwartości na nowości, idee i zmiany. Aby promować je w najlepszy możliwy sposób, wszyscy developerzy mają do dyspozycji w sumie jeden dzień w ciągu 14-dniowego sprintu na rozwijanie własnych projektów, dalszy rozwój lub naukę nowych języków programowania. Żeby wciąż zyskiwać nowe perspektywy, stworzyliśmy również wewnętrzne i zewnętrzne Tech Talks.

Wolne miejsca pracy


Python

HTML

CSS3

Google Drive

Docker

AWS

Trello

Jira

Sketch

Adobe

Linux

Slack

Confluence

Jenkins