Zespół Business Development dba o to, by różne nasze obszary biznesowe były stale rozwijane. Szczególny nacisk kładziony jest obecnie na segment mody, naszą najszybciej rozwijającą się kategorię. W tym celu zespół analizuje aktualne dane rynkowe i określa potencjalne obszary wzrostu. Następnie koncepcje są opracowywane w ścisłej współpracy z innymi zespołami, a ich wdrażanie jest monitorowane.

 

Jak pracujemy?

 

W całej naszej firmie pracujemy na OKR. W oparciu o cele firmy wspólnie opracowujemy sposoby ich realizacji i razem z zaangażowanymi zespołami decydujemy, które projekty będą traktowane priorytetowo i w jakim zakresie. Takie podejście wymaga wzajemnego zaufania oraz otwartej i pozytywnej komunikacji. W naszej codziennej pracy korzystamy również z różnych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Trello i Confluence, a także Looker, MySQL i R Studio do analizy danych.